Regenwaterinfiltratie

Waarom regenwaterinfiltratie?


Regenwater is natuurlijk en zuiver maar wordt vaak wel via het riool afgevoerd. Deze afvoer van regenwater naar de rioolzuivering leidt regelmatig tot een hydraulische overbelasting van de riolering en het oppervlaktewater. De gemengde aanvoer van regenwater en afvalwater zorgt er ook voor dat het afvalwater wordt verdund, wat de rioolwaterzuivering bemoeilijkt. Regenwaterinfiltratie heeft deze nadelen niet en biedt een oplossing voor problemen met de afvoer van regenwater.

Op grote natuurlijke oppervlakken dringt het regenwater zonder technische maatregelen wel in de bodem. Voor geplaveide oppervlakken (zoals parkeerplaatsen, wegen of straten) is een technische infiltratie met GEOdek de aanbevolen oplossing. Deze technische infiltratie kan worden toegepast zonder de gebruiksmogelijkheden van het oppervlak te beïnvloeden. Naast de voordelen van een natuurlijke waterbeheersing biedt dit systeem ook financiele en technische voordelen.

- Geen riolering noodzakelijk
- Minder rioolbelasting
- Makkelijk aan te passen, kant en klare oplossingen
- Eenvoudige en snelle installatie met 2H GEOdek®

Hoe werkt het?


De technische regenwaterinfiltratie is eigenlijk niets anders dan bufferen van hemelwater. In het geval van een stortbui, stroomt in korte tijd een grote hoeveelheid water aan, die over een klein oppervlak geïnfiltreerd dient te worden. Het GEOdek® Systeem buffert de overvloed aan Regenwater gedurende de regenval en laat dit daarna bezinken.

De installatie De installatie van een infiltratiesysteem begint met het uitgraven van een gat. Hierin wordt een laag geotextiel gelegd om een filterwerking met de onderliggende bodem te bewerkstelligen. De blokken worden naast en op elkaar gelegd. Vervolgens wordt het leidingwerk aangesloten, met geotextiel (of membraan) omwikkeld en afgedekt met de voorgeschreven aardlaag.

GEOdek® opslag systemen zijn ontwikkeld met inachtneming van verkeerslasten en aardoverdekking volgens de normen weergegeven in DIN 1072 voorschriften. Onderstaande schetsen geven typische aanbevelingen aan in relatie tot statische belastingen b.v. op parkeerplaatsen. Zwaar vrachtverkeer over de GEOdek® locaties levert geen problemen op. Dank zij een uniek productie proces kunnen GEOdek® infiltratieboxen in elke gewenste sterkte vervaardigd worden. GEOdek® is in 4 standaarduitvoeringen leverbaar. Op wens kunnen ook andere varianten worden geleverd. GEOdek® boxen vinden ook toepassing in biologische waterzuivering installaties en natte koeltorens.

Neem voor meer informatie contact met ons op.